Použití produktu

Zdroj

Příkon

Krytí

Montáž

MINEX I LED

Použití: Nevýbušné svítidlo pro osvětlení důlních prostorů s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu, ale i průmyslových prostorů s nebezpečím výb...