Historie firmy

Původní výrobní závod byl vybudován panem Jindříchem Wiktorinem už  v r. 1906 v blízkosti železniční trati v obci Svatobořice-Mistřín, asi 50 km od města Brna v centru jižní Moravy. Od r. 1950 byl závod součástí skupiny ELEKTROSVIT. V r. 1993 se tehdejší pobočný závod transformoval na státní akciovou společnost ELEKTROSVIT Svatobořice. Od r. 2002 jsou akcie společnosti v držení soukromých vlastníků.

 

  • 1906v obci Svatobořice byl p. Wiktorinem postaven závod na výrobu drobného kovového zboží
  • 1910lihové vařiče a především lihové a petrolejové lampy firma vyvážela téměř do celého světa
  • 1939  byla továrna prodána firmě CEAG - společnost důlních lamp v Drážďanech
  • 1945po osvobození Československa byl závod předán do národní správy
  • 1946závod začleněn do podniku MEVA - Chotěbořské kovodělné závody
  • 1949závod připojen k národnímu podniku ELEKTROSVIT se sídlem v Brně - orientace na osvětlovací techniku
  • 1961 závod zařazen do národního podniku Elektrosvit Nové Zámky na Slovensku
  • 1992vznikla státní a. s. Elektrosvit Nové Zámky, po rozdělení Československa v témže roce se stal pobočný závod 02 Svatobořice slovenským majetkem
  • 1. září 1993vznikla dceřinná a. s.     ELEKTROSVIT Svatobořice
Webové stránky vytvořila spol. Unired